KREMMER JENSEN ApS       

ENTREPRENØR OG MASKINSTATION

      

Telefon

00 45 86 59 17 61

post@kremmer.dk

Adresse 

Selsinggaarde 2

8305 Samsø

Fra entreprenørafdelingen kan vi bl.a. tilbyde: 

 

Spulning tømning af septitank Byggemodning Nedbrydning
Kloakering Anlægsarbejde Oprensning af grøfter og vandhuller
Sivedræn Anlæg af veje og pladser Special opgaver 
Belægningsarbejde Snerydning  
Nyanlæg af haver Kabelarbejde  
     

Vi har et godt samarbejde med lokale murer, tømrer, VVS og elektrikerfirmaer.

Vi er specialister i rent spildevand, specielt i landdistrikter og giver gerne råd og vejledning i spildevandsløsninger.

Har du en special opgave der skal løses, så ring og få en uforpligtende snak.

 

Maskinpark:

1 fuld hydraylik gravemaskine 1 Slamsuger/spulebil
2 Rendegravere  1 kloak kamera
4 minigravemaskiner 1 grusvogn m/ udlægger
2 gummigeder 1 Stennedlægningsfræser
4 Div. jordvogne  Alt i div. udstyr
 1 sten nedlægningsfræser  
   
   

Kloakering

Vi har kvalitetsstyringssystem for autoriserede og godkendte Kloakmestervirksomheder.

Det vil sige at alle medarbejdere, der arbejder med kloakering har alle kurser til og med trin 2.

På alle kloaksager, bliver der lavet en sagsmappe, som bliver gemt i forbindelse med kvalitetsstyringssystemet.

• Nyanlæg af kloak

• Renovering af kloak

• Nedsivningsanlæg

• Sandfilteranlæg

• Biologisk minirenseanlæg

• Bundfældningstanke

• Benzin/olieudskillere

 

Rent vand for pengene...

Vi kan anbefale os med spildevandsløsninger. Vi har allesammen pligt til at passe på vore fælles vandreserver i undergrunden. Din lokale entreprenør, med autorisation som kloakmester, gør noget ved det.

Vi er specialister i rent spildevand, specielt i landdistrikter og giver gerne råd og vejledning i spildevandsløsninger.

I forbindelse med nedsivningsanlæg er vi behjælpelige med ansøgning om godkendelse, og efterfølgende med nedsætning af afløbsafgift.

 

Nedbrydning

 

Vi udfører alle former for nedbrydning, bortkørsel og evt. reetablering.

     

Sommerhuset fint og helt                                                  

Belægningsarbejde

Vi udfører alle former for belægningsarbejde.

En nylagt terasse med integreret sandkasse og bålplads.

Nyanlæg af haver

Tænker du på at forny din have, kan vi være behjælpelige, se nogle eksempler her:

  

Grunde

• Div fundamenter 

• Staldbyggeri

• Landbrugs og industri haller

• Helårs/sommerhusfundamenter

• Staldbyggeri

Helårs/sommerhusfundamenter

Vi udfører alle former for støbning af fundamenter, gulve, pladser m.m.

Vi udfører også specielle former for punktfundamenter.

ring og hør nærmere.

 

Støbning af vindmøllefundament til husstandsmølle

 

Adresse:

 Selsinggaarde 2 , 8305 Samsø     

Tlf:

00 45 86 59 17 61