KREMMER JENSEN ApS       

ENTREPRENØR OG MASKINSTATION

      

Telefon

00 45 86 59 17 61

post@kremmer.dk

Adresse 

Selsinggaarde 2

8305 Samsø

ONSBJERG VARMEVÆRK ApS

Præstegårdsvej 15, 8305 Samsø

TAKSTBLAD   

 

ANLÆGSBIDRAG:

Fastsættes efter nærmere aftale med Samsø Kommune.

FAST AFGIFT for ejendomme under 300 m2: kr. 3152,00 incl. moms

FAST AFGIFT for Lejligheder (Dyrskuepladsen) kr. 748,00 incl. moms

FAST AFGIFT for storforbrugere (over 300 m2) kr. 1.250,00 incl. moms

Her ud over betaler storforbrugere pr. m2 kr. 9,72 incl. moms

VARIABEL AFGIFT: kr. 790,01 incl. moms pr. Mwh

RESTANCEGEBYR, 1. RYKKER: kr. 62,50 incl. moms

RESTANCEGEBYR, 2. RYKKER: kr. 125,00 incl. moms

RENTE PR. PÅBEGYNDT MÅNED: 1,70%

 

LUKKEGEBYR

(excl. eventuelle udlæg til fogedforretning og

låsesmed): kr. 375,00 incl. moms

GENOPLUKNING: kr. 375,00 incl. moms

Ejerskiftegebyr: kr. 375,00 incl. moms

Der udsendes 10 årlige a conto regninger, således at juli og december er betalingsfri. Der er mulighed for tilmelding til PBS.

 

Adresse:

 Selsinggaarde 2 , 8305 Samsø     

Tlf:

00 45 86 59 17 61